Amplivo

FAQ - DUTCH

Community Created Content

DEPOSIT & WITHDRAW

COMPENSATION PLAN

PROFILE

BACKOFFICE

METAMASK

Frequently Asked Questions​

DEPOSIT & WITHDRAW

Follow the instructions at:

learning > members > english> plastic-neutral-package > buy-with-usdt

Follow the instructions at:

learning > members > english> faq > withdrawal-process

You can send money from your Online Cash Account to members in your network.

To send funds both the sender and receiver must have approved KYC/KYB.

You cannot send funds to members who are not in your network.

Funds sent to another member cannot be withdrawn and can only be used in the Amplivo Online Shop.

Follow the instructions at:

learning > members > english> plastic neutral package

Follow the instructions at:

learning > members > english> building your business > business license

Login to Amplivo.com

Select from menu > dashboard

It is the members responsibility to renew their Business License.

To help you we will send you an email reminding you two weeks before your Business License expires.

The email from Amplivo.com could be in your Spam folder. You should check you Spam folder frequently.

Some emails fail to get delivered to the Inbox for a variety of reasons, and, for this reason we cannot be responsible for you receiving or acting on the reminder email to renew your business license.

Invoices are available in the Back Office.

To view your invoices

Login to Amplivo.com

Select from menu > wallets > invoices

Volg de instructies op via:

learning > members > Dutch> plastic-neutral-package > buy-with-usdt

Volg de instructies op via:

learning - members - Dutch- withdrawal process

Je kan geld versturen van jouw Online Cash Account naar andere leden van jouw netwerk.

Om geld te kunnen versturen moeten zowel de verzender als de ontvanger een goedgekeurd KYC/KYB hebben.

Je kan geen geld versturen naar leden die zich niet in jouw netwerk bevinden.

Geld dat gestuurd is naar een ander lid kan niet worden opgenomen, maar alleen gebruikt worden in de Amplivo Online Shop.

Volg de instructies op via:

learning > members > Dutch> plastic neutral package

Volg de instructies op via:

learning > members > Dutch> building your business > business license.

€10 per jaar.

Login to Amplivo.com

Selecteer vanuit het menu > dashboard

Het is de verantwoordelijkheid van de leden om hun Business licentie te verlengen.

Om je hierbij te helpen sturen wij je twee weken voordat jouw Business licentie verloopt een e-mail ter herinnering.

De email van Amplivo.com kan in de spam terechtkomen. Zorg dat je regelmatig je spam checkt.

Sommige e-mails worden om verschillende redenen niet in de Inbox afgeleverd. Om deze reden zijn wij er niet verantwoordelijk voor dat je de herinneringsmail ontvangt of ernaar handelt om jouw Business licentie te verlengen.

Facturen bevinden zich in de Back Office.

Om de facturen te bekijken

Login bij Amplivo.com

Selecteer vanuit het menu > wallets > invoices

Frequently Asked Questions​

COMPENSATION PLAN

Follow the instructions at:

learning > members > english> plastic-neutral-package > buy-with-usdt

Login to Amplivo.com

Select from menu > bonuses > star rank

PGV = Personal Group Volume

BV = Business Volume

TSV = Total Sales Volume

Login to Amplivo.com

Select from the menu > associate program > commission earnings

Login to Amplivo.com

Select from the menu wallets > commission statements

Login to Amplivo.com

Select from the menu > associate program > uni-level earnings

Login to Amplivo.com

Select from the menu > bonuses > matching bonus

Login to Amplivo.com

Select from the menu > bonuses > infinity star bonus

The technology available when CSRCentral is live will enhance security and provide a deeper validation and verification of applications.

Commissions are calculated at 23:59 GMT on Friday of each week.

Commissions are paid to members with an Active Business License.

You will receive commissions every Saturday.

70% will be added to your Online Cash Account and 30% to your Mandatory Wallet.

Login to Amplivo.com

Select from the menu > associate program > team structure

learning > members > Dutch> building your business > compensation plan

Login bij Amplivo.com

Selecteer vanuit het menu > bonuses > star rank

PGV = Persoonlijk Groepsvolume

BV = Business Volume

TSV = Total Sales Volume

Login bij Amplivo.com

Selecteer vanuit het menu > associate program > commission earnings

Login bij Amplivo.com

Selecteer vanuit het menu > wallets > commission statements

Login bij Amplivo.com

Selecteer vanuit het menu > > associate program > uni-level earnings

Login bij Amplivo.com

Selecteer vanuit het menu > bonuses > matching bonus

Login bij Amplivo.com

Selecteer vanuit het menu > bonuses > infinity star bonus

Commissies worden elke vrijdag om 23:59 GMT berekend.

Commissies worden betaald aan leden met een actieve Business Licentie.

Elke zaterdag ontvang je commissie.

70% wordt gestort in jouw Online Cash Account en 30% in jouw Mandatory Wallet.

Login bij Amplivo.com

Selecteer vanuit het menu > associate program > team structure

Frequently Asked Questions​

PROFILE

Login to Amplivo.com

My Profile is below your Username

Login to Amplivo.com

My Profile > KYC -> Start the KYC Form Completion Wizard

  1. Login to Amplivo.com

My Profile > Profile

 1. Enter in your profile the full Company Name and Registered Company Address (instead of your full name and private address)
 2. For Gender, Date of Birth, Photo ID issue dates etc. use those of the owner/majority shareholder of the company.

     My Profile > KYC -> Start the KYC Form Completion Wizard

 1. Upload the proof of address and photo ID of the owner/majority shareholder.
 2. Send a ticket from the Back Office with Category KYC

     Include in the ticket:

 • Your Full name
 • Your Full address
 • An attachment of the incorporation certificate/registration of your company
 • An attachment of the shareholder Certificate or proof of ownership.

Following changes to your profile will drop your KYC/KYB.

You will need to complete a new KYC or KYB.

Please refer to the Amplivo Influencer T&C.

“You are permitted to open and control, directly or indirectly a

maximum of one account.”

Login to Amplivo.com

My Profile > Profile

On the right you can see the option to change your Login Password

Go to Amplivo.com

Click Login

Under the login box Click Forgot your Login Password

Login to Amplivo.com

My Profile > Profile

On the right you can see the option to change your Transaction Password

Login to Amplivo.com

My Profile > Profile

On the right you can see the option to change your Transaction Password

Keep updated regarding the launch on the official communication and social media channels.

Login to Amplivo.com

My Profile > Profile

On the right you can see the option to change your CSR wallet address.

When you change your CSR Wallet Address in Amplivo.com you need to do a verification process in CSRnow.com.

There may be other discretionary CSR award applications programs available in the future and you are advised to monitor the social media channels for updates from the CEO.

Login to CSRnow.com

Follow the instructions at:

learnings > tutorials > CSR information > Update CSR Wallet Address

Login to Amplivo.com

My Profile > Profile

On the right you can see the option to change your Email address.

When you change your email address in Amplivo.com you need to do an email verification process in CSRnow.com.

Login to CSRnow.com

learnings > support > contact support

Send a message to support with your username, your old email address, and your new email address.


Yes

Login to Amplivo.com

My Profile > Profile

On the left you can see the option to Enable Two-Factor Authentication

Login bij Amplivo.com

My Profile staat onder jouw Username

Login bij Amplivo.com

My Profile > KYC -> Start the KYC Form Completion Wizard

Login bij Amplivo.com

My Profile > Profile

 1. Voer in jouw profiel de volledige bedrijfsnaam en het geregistreerde bedrijfsadres in (in plaats van jouw volledige naam en privéadres)
 2. Gebruik voor geslacht, geboortedatum, datum van uitgifte van een identiteitsbewijs met foto enz. die van de eigenaar/meerderheidsaandeelhouder van het bedrijf.

My Profile > KYC -> Start de KYC Form Completion Wizard

Upload het adresbewijs en identiteitsbewijs met een foto van de eigenaar/meerderheidsaandeelhouder.

 • Stuur een support ticket vanuit de Back Office in Categorie KYC

Vermeld in het bericht:

 1. Je volledige naam
 2. Je gehele adres
 3. Een bijlage van het oprichtingscertificaat/registratie van uw bedrijf

Een bijlage van het aandeelhouderscertificaat of eigendomsbewijs.

Na aanpassingen aan je profiel vervalt de KYC/KYB.

Je moet dan een nieuwe KYC of KYB aanvraag opstarten.

Raadpleeg de algemene voorwaarden van de Amplivo Partners.

“Het is toegestaan om maximaal één account te openen en direct of indirect te beheren.”

Login bij Amplivo.com

My Profile > Profile

Aan de rechterkant zie je de mogelijkheid om je inlogwachtwoord te veranderen.

Ga naar Amplivo.com

Klik op Login

Onder login staat: Forgot your Login Password? Klik daarop.

Login to Amplivo.com

 My Profile > Profile

Aan de rechterkant zie je de mogelijkheid om je transactiewachtwoord te veranderen.

 

Ga naar Amplivo.com

Klik op Login

Onder login staat: Forgot your Transaction Password? Klik daarop.

Login bij Amplivo.com

My Profile > Profile

Aan de rechterkant zie je de mogelijkheid om je CSR Wallet adres te veranderen.

Wanneer je jouw CSR Wallet adres hebt veranderd in Amplivo.com dan moet je een verificatie proces doen in CSRnow.com.

Login bij CSRnow.com

Volg de instructies via:

learnings > tutorials > CSR information > Update CSR Wallet Address


Login bij Amplivo.com

My Profile > Profile

Aan de rechterkant zie je de mogelijkheid om je emailadres te veranderen.

Wanneer je jouw emailadres hebt veranderd in Amplivo.com dan moet je daarna een email verificatieproces doen in CSRnow.com.

Login bij CSRnow.com

learnings > support > contact support

Stuur een bericht naar support met jouw username, jouw oude emailadres en jouw nieuwe emailadres.

Ja

Login bij Amplivo.com

My Profile > Profile

Aan de linkerkant zie je de optie: Enable Two-Factor Authentication

Frequently Asked Questions​

BACK OFFICE

Login to Amplivo.com

Select from the menu > dashboard

See your Independent Associate Sponsor Link at the top in the middle.

When you send funds to Amplivo.com it will be deposited in your Online Cash Account. Your Online Cash Account also receives 70% of the commissions you earn.

Funds in the Online Cash Account can be used to buy Plastic Neutral Packages and Business Licenses. You can also withdraw commissions you earn in USDT (for full details including minimum and maximum amounts refer to the Amplivo Influencer T&C).

Your Mandatory Wallet receives 30% of the commissions you earn.

Funds in your Mandatory Wallet can be used to buy New Business Licenses, renew your Business License or you can, optionally, apply to join the CSR Mandatory Purchase Pool.

Login to Amplivo.com

Select from the menu > wallets > transaction history

Login to Amplivo.com

Select from the menu > wallets > CSR redemption requests


For most Corporate events tickets are available in the back office.

Login to Amplivo.com

Select from the menu > shop > event tickets

Login to Amplivo.com

Select from the menu > shop > my purchases

Login to Amplivo.com

Select from the menu > wallets > invoices

Login to Amplivo.com

Select from the menu > shop > my giftcodes

Yes

In most countries you can give it as a present to another person.

The person who you give the code can redeem it in their own Amplivo.com account.

An unredeemed gift code is valid for 6 Months.

Funds in your Mandatory Wallet can be used to apply to join a CSR Mandatory Purchase Pool (minimum of € 150).

Once the Pool is full it will be closed.

The CSR MPP Manager will purchase CSR Plastic Credits on the open market from independent exchanges.

Once the CSR MPP Manager confirms the CSR amounts all CSR for that pool is divided proportionately among the participants.

The CSR is then queued for distribution on CSRnow.com.

Login to Amplivo.com

Select from the menu > downloads > legal documents

Login bij Amplivo.com

Selecteer in het menu > dashboard

Daar staat jouw Independent Associate Sponsor Link bovenaan in het midden.

Wanneer je geld stuurt naar Amplivo.com dan wordt dit gestort in jouw Online Cash Account. Jouw Online Cash Account ontvangt ook 70% van de commissie die je verdient.

Geld dat in het Online Cash Account staat kan gebruikt worden om Plastic Neutraal Pakketten te kopen en Business Licenties. Je kan hieruit ook je commissie opnemen in USDT. (voor volledige details, inclusief minimum- en maximumbedragen, raadpleeg de Amplivo Partners-voorwaarden).

Jouw Mandatory Wallet ontvangt 30% van de commissie die je hebt verdiend.

Geld in je Mandatory Wallet kan gebruikt worden voor het kopen van nieuwe Business Licenties, het verlengen van een Business Licentie of als je dat wilt meedoen met de the CSR Mandatory Purchase Pool.

Login bij CSRnow.com

Klik op My CSR

 Login bij Amplivo.com

 Selecteer in menu > wallets > transaction history

Login bij Amplivo.com

Selecteer in het menu > wallets > CSR redemption requests

Voor de meeste bedrijfsevenementen zijn kaartjes verkrijgbaar in de backoffice.

Login bij Amplivo.com

Selecteer in het menu > shop > event tickets

Login bij Amplivo.com

Selecteer in het menu > shop > my purchases

 Login bij Amplivo.com

 Selecteer in het menu > wallets > invoices

Login bij Amplivo.com

Selecteer in menu > shop > my giftcodes

Ja

In de meeste landen kun je het cadeau geven aan iemand anders.

De persoon aan wie je de code geeft, kan deze inwisselen in zijn/haar eigen Amplivo.com-account.

Een niet-ingewisselde giftcode is 6 maanden geldig.

Het tegoed in je Mandatory Wallet kan gebruikt worden om mee te doen in de CSR Mandatory Purchase Pool (minimaal € 150).

Zodra de Pool vol is wordt deze gesloten.

De CSR MPP Manager zal CSR Plastic Credits kopen op de open markt op onafhankelijke exchanges.

Zodra de CSR MPP Manager de hoeveelheid CSR bevestigt voor die pool, zal alle CSR proportioneel verdeeld worden onder de deelnemers.

De CSR wordt vervolgens in de wachtrij geplaatst voor distributie op CSRnow.com.

Login bij Amplivo.com

Selecteer in het menu > downloads > legal documents

Frequently Asked Questions​

METAMASK

MetaMask is an independent Wallet solution for your Browser.

You can learn more about MetaMask at https://MetaMask.io

You can use MetaMask to send and manage your CSR Plastic Credits once they are distributed to the Ethereum Blockchain.

We cannot provide support for this independent solution as the functionality may change from time to time. (Always refer to https://MetaMask.io for the most up-to-date information on MetaMask)

You can use another wallet solution to manage your CSR on the Blockchain.

To interact with CSRnow.com you must use MetaMask on a computer.

We cannot provide support for this independent solution as the functionality may change from time to time. (Always refer to https://MetaMask.io for the most up-to-date information on MetaMask)

For initial guidance visit the following:

learning > members > english> how to install MetaMask

We cannot provide support for this independent solution as the functionality may change from time to time. (Always refer to https://MetaMask.io for the most up-to-date information on MetaMask)

The following may help you:

Go to the App Store or Play Store and search for MetaMask and follow the steps.

If you already have MetaMask on your computer, you need to use the exact same Seed Phrase for your MetaMask app on your mobile phone, so that you will have the same wallet on your computer as well on your mobile phone.

Always keep your seed phrase private and secure. Do not share your seed phrase with anyone.


We cannot provide support for this independent solution as the functionality may change from time to time. (Always refer to https://MetaMask.io for the most up-to-date information on MetaMask)

The following may help you:

If you already have MetaMask on your computer, you need to use the exact same Seed Phrase for your MetaMask app on your mobile phone, so that you will have the same wallet address on your computer as well on your mobile phone.

You can learn more about MetaMask at https://MetaMask.io

We cannot provide support for this independent solution as the functionality may change from time to time. (Always refer to https://MetaMask.io for the most up-to-date information on MetaMask)

The following may help you.

Login to MetaMask

Click on colored circle > Create an Account

Give the Wallet a Name

Click Create

Learning > members > english> how to install MetaMask

Note: When you change to a different MetaMask wallet address than the one that you have already registered in Amplivo.com, you need to change this new wallet address on CSRnow.com.

0x3136D6e327018d4124C222E15f4aD7fA8621f16E

Please note, that this is NOT your MetaMask Wallet Address but is the CSR Token Contract address.

 

You can learn more about MetaMask at https://MetaMask.io

We cannot provide support for this independent solution as the functionality may change from time to time. (Always refer to https://MetaMask.io for the most up-to-date information on MetaMask)

The following may help you:

Login to MetaMask

On the top in the middle, under your account name, is the currently selected Address.

It starts with: 0X..

Login to CSRnow.com

Follow the instructions at

learnings > tutorials > Update CSR wallet address

There may be other discretionary CSR award applications programs available in the future and you are advised to monitor the social media channels for updates from the CEO.

You can learn more about MetaMask at https://MetaMask.io

We cannot provide support for this independent solution as the functionality may change from time to time. (Always refer to https://MetaMask.io for the most up-to-date information on MetaMask)

The following may help you:

Prepare now and keep this password SAFE and SECURE.

No one knows your password.

There is no customer service that can retrieve this for you.

If you have lost your password…

Click on Forgot Password in MetaMask and fill in your Seed Phrase and create a new password.

If you have also lost your Seed Phrase you cannot reset the password.


You can learn more about MetaMask at https://MetaMask.io

We cannot provide support for this independent solution as the functionality may change from time to time. (Always refer to https://MetaMask.io for the most up-to-date information on MetaMask)

The following may help you:

Prepare now and keep these words SAFE and SECURE.

No one knows your Seed Phrase/Secret Words.

There is no customer service that can retrieve this for you.

If you lose these 12 words or even only one of them, you will not be able to retrieve your MetaMask account if you need to switch computers or other digital devices.

You can learn more about MetaMask at https://MetaMask.io

We cannot provide support for this independent solution as the functionality may change from time to time. (Always refer to https://MetaMask.io for the most up-to-date information on MetaMask)

The following may help you:

No, the password you use in MetaMask is not sufficient to secure your CSR Plastic Credits or other digital assets on the Blockchain.

Whilst the password is an important layer of security, it is not enough on its own.

If someone has your Seed Phrase (the 12 words used to create your wallet), they can access your accounts created with that Seed Phrase and steal your assets.

MetaMask is een onafhankelijke Wallet voor je browser.

Je kan meer leren over MetaMask op https://MetaMask.io/

Je kunt MetaMask gebruiken om je CSR Plastic Credits te verzenden en te beheren zodra ze zijn gedistribueerd naar de Ethereum Blockchain.

We kunnen geen ondersteuning bieden voor deze onafhankelijke wallet, omdat de functionaliteit van tijd tot tijd kan veranderen. (Raadpleeg altijd https://MetaMask.io voor de meest actuele informatie over MetaMask)

Je kunt een andere wallet gebruiken om je CSR op de Blockchain te beheren.

Voor interactie met CSRnow.com moet je MetaMask op een computer gebruiken

We kunnen geen ondersteuning bieden voor deze wallet, omdat de functionaliteit van tijd tot tijd kan veranderen. (Raadpleeg altijd https://MetaMask.io voor de meest actuele informatie over MetaMask)

Voor begeleiding bij het instaleren:

learning > members > Dutch> how to install MetaMask

We kunnen geen ondersteuning bieden voor deze wallet, omdat de functionaliteit van tijd tot tijd kan veranderen. (Raadpleeg altijd https://MetaMask.io/ voor de meest actuele informatie over MetaMask)

The following may help you:

Ga naar de App Store of Play Store and zoek naar MetaMask en volg de stappen.

Als je MetaMask al op je computer hebt staan, dan moet je exact dezelfde Seed Phrase gebruiken voor je MetaMask-app op je mobiele telefoon, zodat je dezelfde wallet op je computer en op je mobiele telefoon hebt.

Houd altijd je seed phrase privé en veilig. Deel nooit je seed phrase met andere mensen.


We kunnen geen ondersteuning bieden voor deze wallet, omdat de functionaliteit van tijd tot tijd kan veranderen. (Raadpleeg altijd https://MetaMask.io voor de meest actuele informatie over MetaMask)

Het volgende kan je helpen:

Als je MetaMask al op je computer hebt staan, dan moet je exact dezelfde Seed Phrase gebruiken voor je MetaMask-app op je mobiele telefoon, zodat je dezelfde wallet op je computer en op je mobiele telefoon hebt.

Je kunt meer informatie over MetaMask vinden op https://MetaMask.io/

We kunnen geen ondersteuning bieden voor deze wallet, omdat de functionaliteit van tijd tot tijd kan veranderen. (Raadpleeg altijd https://MetaMask.io voor de meest actuele informatie over MetaMask)

Het volgende kan je helpen:

Login bij MetaMask

Klik op de gekleurde circle > Create an Account

Geef de Wallet een naam

Klik op Create

Learning > members > Dutch> how to install MetaMask

Let op: Wanneer je jouw MetaMask wallet adres wijzigt naar een ander adres dan die geregistreerd staat in Amplivo.com, dan moet je dit nieuwe wallet adres aanpassen in CSRnow.com.

0x75Ecb52e403C617679FBd3e77A50f9d10A842387

Let op, dit is NIET jouw Metamask wallet adres, maar het CSR Token contractadres.

Je kunt meer informatie over MetaMask vinden op https://MetaMask.io

We kunnen geen ondersteuning bieden voor deze wallet, omdat de functionaliteit van tijd tot tijd kan veranderen. (Raadpleeg altijd https://MetaMask.io voor de meest actuele informatie over MetaMask)

Het volgende kan je helpen:

Login bij MetaMask

Bovenaan in het midden, onder jouw accountnaam, staat het momenteel geselecteerde adres.

Het begint met: 0X..

Login bij CSRnow.com

Volg de instructies via

learnings > tutorials > Update CSR wallet address

Je kunt meer informatie over MetaMask vinden op https://MetaMask.io

We kunnen geen ondersteuning bieden voor deze wallet, omdat de functionaliteit van tijd tot tijd kan veranderen. (Raadpleeg altijd https://MetaMask.io voor de meest actuele informatie over MetaMask)

Het volgende kan je helpen:

Bereid je nu voor en bewaar dit wachtwoord VEILIG.

Niemand kent jouw wachtwoord.

Er is geen klantenservice die dit voor je kan achterhalen.

Als je jouw wachtwoord bent kwijtgeraakt...

Klik op forgot password in MetaMask en vul jouw Seed Phrase in en maak een nieuw wachtwoord aan.

Als je ook je Seed Phrase kwijt bent, kan je het wachtwoord niet opnieuw instellen.

Je kunt meer informatie over MetaMask vinden op https://MetaMask.io  

We kunnen geen ondersteuning bieden voor deze wallet, omdat de functionaliteit van tijd tot tijd kan veranderen. (Raadpleeg altijd https://MetaMask.io voor de meest actuele informatie over MetaMask)

Het volgende kan je helpen:

Bereid je nu voor en bewaar deze woorden VEILIG.

Niemand kent jouw Seed Phrase/Secret Words

Er is geen klantenservice die dit voor je kan achterhalen.

Als je deze 12 woorden of zelfs maar één ervan kwijtraakt, kan je jouw MetaMask-account niet meer terugvinden als je van computer of ander digitaal apparaat moet wisselen.

 

Je kunt meer informatie over MetaMask vinden op https://MetaMask.io   

We kunnen geen ondersteuning bieden voor deze wallet, omdat de functionaliteit van tijd tot tijd kan veranderen. (Raadpleeg altijd https://MetaMask.io voor de meest actuele informatie over MetaMask)

Het volgende kan je helpen:

Nee, het wachtwoord dat je in MetaMask gebruikt, is niet voldoende om jouw CSR Plastic Credits of andere digitale activa op de Blockchain te beveiligen.

Hoewel het wachtwoord een belangrijke beveiligingslaag is, is het op zichzelf niet voldoende.

Als iemand jouw Seed Phrase heeft (de 12 woorden die worden gebruikt om je wallet aan te maken), heeft hij of zij toegang tot jouw accounts die met die Seed Phrase zijn gemaakt en kan hij of zij jouw activa stelen.

NOTICE ON LOGIN ATTEMPT

We are aware that some members are experiencing issues and not receiving login verification emails.

Please be aware we are working very hard to resolve this issue.

We apologize for the inconvenience and hope to have a resolution in place very soon.

WELCOME

Make sure you enter your registered e-email address

By logging in you agree to the Privacy Policy Terms of use

We use cookies to improve user experience and analyze website traffic. For these reasons, we may share your site usage data with our analytics partners. By clicking “Accept Cookies,” you consent to store on your device all the technologies described in our Cookie Policy.

We use cookies to improve user experience and analyze website traffic. For these reasons, we may share your site usage data with our analytics partners. By clicking “Accept Cookies,” you consent to store on your device all the technologies described in our Cookie Policy.